Tmi murrellesi

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi murrellesi (Y-tunnus: 2872757-8)
Thyyrantie 6 
21530 Paimio

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Anu Toukonen
Puhelin +358 50 572 5851
Sähköposti murrellesi@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Tmi murrellesi:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut Tmi murrellesi palveluita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tmi murrellesi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden käyntien ja käsittelyiden arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Tmi murrellesi toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tmi murrellesi omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tmi murrellesi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Tmi murrellesi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Tmi murrellesi on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Tmi murrellesi:lle joko asiakastietojen tallennuksen yhteydessä, tai myöhemmin sähköpostitse murrellesi@gmail.com.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Koira nimi, ikä, rotu sekä terveyshistoria
  • Hoitokertomus kustakin hierontakäynnistä
  • markkinointi ja suorapostitusluvat

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tmi murrellesi:n käytössä, paitsi Tmi murrellesi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai suoramarkkinointiin. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Tmi murrellesi ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Tmi murrellesi:n salasanasuojatulla kovalevyllä, paperiset asiakaslomakkeet, kuitit, kirjanpito ja muut henkilötietoja sisältävä materiaali säilytetään lukollisessa laatikossa Tmi murrellesi toimitilassa Paimiossa.